Term & Condition

Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Εισαγωγή
  2. Γενικοί όροι
  3. Ευθύνη Χρήστη
  4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  5. Περιορισμός ευθύνης
  6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  7. Πολιτική Επιστροφών

 

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.eplattforma.com.cy είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα χονδρικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία STEP EPLATTFORMA LTD με αριθμό εγγραφής HE353264, και αριθμό μητρώου εγγραφής ΦΠΑ 10353264O, που εδρεύει στη Λευκωσία, Διγενή Ακρίτα 13ΒΓ, 1055 Λευκωσία, Κύπρος, (στο εξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eplattforma.com.cy. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της eplattforma.com.cy  τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ.), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

 

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.eplattforma.com.cy ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους κυπριακούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στον ιστότοπο www.eplattforma.com.cy δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.eplattforma.com.cy αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα χονδρικής πώλησης eplattforma.com.cy λειτουργεί μόνο με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Μεταπώληση ή στην Μεταποίηση προϊόντων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα προκειμένου να μπορείτε να δείτε και να παραγγείλετε προϊόντα, είναι πιθανό να σας ζητηθεί επιπλέον από τα στοιχεία της εταιρείας σας να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν εσάς (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του eplattforma.com.cy, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος πελάτης τα οποία διαγράφονται κατόπιν αιτήματος σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής

 

 

Πολιτική Επιστροφών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σας δίνει τη δυνατότητα, να βλέπετε την πλήρη περιγραφή, συσκευασία και απεικόνιση των προϊόντων, έχοντας έτσι άμεση επαφή με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

 

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης  ή προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής. Εάν το προϊόν δεν επιστραφεί κατά την παράδοση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.

Το προϊόν που θα επιστραφεί πρέπει να είναι στην ίδια αρχική κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε.

 

Επιστροφές προϊόντων για οποιονδήποτε άλλο λόγο

Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε προϊόντα για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει αυτό να γίνεται κατά την παράδοση και εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Θα πρέπει το προϊόν να είναι στην ίδια αρχική κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Δεν γίνονται αποδεκτές συσκευασίες μικρότερες από αυτές που διατίθενται προς πώληση στην ιστοσελίδα

 

Διαδικασία επιστροφών

Σε όλες τις περιπτώσεις η παράδοση συνοδεύεται με τιμολόγιο το οποίο πρέπει να έχει προπληρωθεί ή να εξοφλείται κατά την παράδοση. Εάν για οποιονδήποτε λόγω κατά την προγραμματισμένη παράδοση δεν γίνει αποδεκτή η παράδοση ή μέρος της παράδοσης οι επιστροφές διεκπεραιώνονται όπως παρακάτω.

Μη αποδοχή της παράδοσης και επιστροφή όλων των προϊόντων που είναι τιμολογημένα - Εάν το συνολικό τιμολόγιο δεν παραληφθεί τότε η παραγγελία δεν παραδίδεται στο σύνολο της. Με την επιστροφή της παραγγελίας στην εταιρεία το τιμολόγιο θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο δεν χρειάζεται να πληρωθεί κατά την παράδοση Στην περίπτωση που έχει ήδη πληρωθεί θα ακολουθήσει την διαδικασία επιστροφής των χρημάτων.

Μη αποδοχή μέρους της παράδοσης - Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία παράδοσης δεν γίνει παραλαβή μέρους των προϊόντων τότε πρέπει να εκδοθεί δελτίου επιστροφής, το οποίο θα καταγράφει τα προϊόντα και το κόστος των προϊόντων που δεν παραλήφθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση η πληρωμή θα γίνει μόνο για τα προϊόντα που παραλήφθηκαν. Με την παραλαβή του δελτίου επιστροφής θα εκδοθεί πιστωτικό για τα προϊόντα που δεν παραλήφθηκαν. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είχε προπληρωθεί τότε η διαφορά θα ακολουθήσει την διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων

Στην περίπτωση που εταιρεία οφείλει επιστροφή χρημάτων σε κάποιον πελάτη της αυτά θα επιστρέφονται με την έκδοση πιστωτικής σημείωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επόμενες αγορές.